KOSGEB Desteği

Şirketleşme aşamasında KOSGEB tarafından uygun görülen projeler desteklenecektir.

Uşak Üniversitesi

TTO 1.Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı