TÜBiTAK 1503 Desteği

Uşak Üniversitesi TTO 1. Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı TÜBİTAK 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Uşak Üniversitesi

TTO 1.Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı