• Uşak Üniversitesi TTO 1. Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarına katılım ücretsizdir.
 • Uşak Üniversitesi TTO 1. Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı ulusal bir etkinliktir.
 • Uşak Üniversitesi TTO 1. Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarına akademisyenler, öğrenciler, girişimciler veya sanayi kurumu temsilcileri projeleriyle başvuru yapıp katılım sağlayabilecektir.
 • Uşak Üniversitesi TTO 1. Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarına bireysel veya ekip olarak başvuru yapılabilir. Ekip olarak yapılan başvurularda ekip liderinin belirtilmesi gerekmektedir. 
 • Bir katılımcı, etkinliğe en fazla 3 proje ile başvurabilir.
 • Proje önerileri Türkçe olarak kabul edilecektir.
 • Proje önerileri Uşak Üniversitesi TTO 1. Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı Yazım Kuralları ve katılım koşullarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Başvuru için 08 Mayıs 2020 mesai saati bitimine kadar projepazari@usak.edu.tr adresine E-posta olarak tüm belgelerin gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Uşak Üniversitesi TTO 1. Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı kazananları ön değerlendirme ve nihai değerlendirme olmak üzere 2 aşamalı değerlendirme ile belirlenecektir. ÖN DEĞERLENDİRMEDE yeterli olan projeler NİHAİ DEĞERLENDİRME aşamasında yarışabilecektir.
 • Ön Değerlendirmeyi geçen projeler poster haline getirilerek Nihai Değerlendirme aşamasında posterlerini ve varsa prototiplerini sergileyeceklerdir.  
 • Posterler dikey 70 cm (genişlik) x 90 cm (yükseklik) boyutlarında hazırlanacaktır.
 • Katılımcıların posterlerini kendilerinin bastırmaları gerekmektedir.
 • Proje sahiplerinden en az birinin projenin başında değerlendirme sırasında hazır bulunması gerekmektedir.
 • Ön Değerlendirme sonuçları Uşak Üniversitesi TTO 1. Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı web sayfasında (https://projepazari.usak.edu.tr)  ilan edilecektir.
 • Katılımcılar, etkinliğe  başvurarak projenin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.

Uşak Üniversitesi

TTO 1.Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı